TIPY pro práci s KALKULÁTORem FIREM (KALFIRem)

Tipy jsou určeny databázově a marketingově méně zkušeným uživatelům KALFIRu, ale i zkušeným uživatelům, kteří se s takovými možnostmi a myšlenkami na efektivnější vytěžování informací z B2B databází ještě nesetkali.

1) Doporučujeme přednostně využívat pro práci s KALFIRem pro on-line aplikace nejméně problémový internetový prohlížeč Google Chrome a před filtrováním v něm si vyčistit registry PC (např. freeware CCleaner z www.slunecnice.cz) nebo načíst znovu celou aktualizovanou stránku stiskem Shift+F5.

2) Každou noc, v době od 00:05 h do cca 7 h, probíhají v KALFIRu různé aktualizace dat a systému, což může způsobovat jeho zpomalení. Doporučujeme práci s ním naplánovat mimo tento čas a případně i mimo běžnou denní pracovní dobu většiny lidí, kdy je nejvíce zatěžován využíváním. Tím se zatížení aplikace v čase rozloží a všichni budeme spokojení.

3) Základní postup práce s KALFIRem spočívá v tom, že nejprve vždy „Vyčistíte filtr“. Na záložce „KALKULÁTOR FIREM výběry“ vyberete v rámci 4×4=16ti dlaždic výběrová kritéria, která chcete ve výběru uplatnit. V těch zakliknete vybranou z nabídnutých možností, nebo se kliknutím na „Vybrat …“ vnoříte do dlaždice. Tam z nabídnutých číselníků zakliknete vybrané podrobné možnosti přímo, nebo je vyhledáte pomocí „Hledání“ a zakliknete, a nakonec „Potvrdíte výběr“. Vybrané možnosti se Vám zobrazí v plochách dlaždic. V levé části dlaždice „Výsledky hledání“ zvolíte požadovanou „Strukturu exportu dat“ (požadované sloupečky v tabulce s daty) a zvolíte „Filtrovat subjekty a vytvořit nabídku“. Pokud chcete nabídnutá data zakoupit, kliknete na „Přejít na objednání výběru dat“. Zde už je postup nákupu stejný jako v běžném e-shopu.
Srovnatelným postupem vybíráte a nakupujete konfiguraci celé databáze ke kontinuálnímu využívání na záložce „KALKULÁTOR celé databáze“.

4) Při marketingových analýzách zájmového segmentu subjektů doporučujeme postupovat od nejširšího zadání (všichni z daného oboru v ČR), přes zužování výběru (jen ti se známým zajímavým obratem, ze zájmového regionu, …), až po vyloučení subjektů s horší Aktivitou nebo bez požadovaného elektronického kontaktu. Tím si uděláte představu o velikosti celého segmentu a jeho částech, a budete přesně vědět, s jakou jeho částí budete nakonec pracovat a jaký jeho potenciál na Vás ještě čeká.
Ale pozor, náš pohled na „Aktivitu subjektů“ nemusí korespondovat s Vašimi potřebami (i subjekt bez aktualizace webu, závěrek ve Sbírce listin a občasnou exekucí, může mít pro Vás zajímavou nabídku nebo potřebuje nakupovat různé Vaše zboží a služby k zajištění svého provozu).
Stejně tak nikdo z datových dodavatelů nenabízí elektronické kontakty na všechna IČa. Může být ale výhodné načerpat identifikaci všech obratově zajímavých subjektů ze zájmového segmentu u nás, a pak si data o subjektech zahustit poptávkou a donákupem jen elektronických kontaktů, přes jejich IČa, u jiných dodavatelů.

5) Pokud hledáte aktivně praxi či pracovní uplatnění (víte, co chcete a umíte, a máte jasnou představu, u jakého typu subjektů se o ně chcete ucházet), zasegmentujete v KALFIRu, koupíte si těch pár dat, dohledáte si emaily na HR manažery (weby subjektů, telefonát) a pošlete jim svojí poptávku po uplatnění.

6) Pokud si myslíte, že již vlastníte nějaké kontakty z hledaného segmentu, nakopírujete jejich IČa ze svého zdroje (tabulka, databáze, adresář ERP/CRM, …) do dlaždice „Hlavní údaje“, pole „IČ“ a zakliknete v této dlaždici volbu „Nezahrnout IČ“. Po filtraci pak tato IČa nebudou v nabídce figurovat, takže nebudete zbytečně platit za něco, co již znáte, a zakoupeným exportem si do svého zdroje nezanesete duplicity. (Pozn. Něco jiného je, když si od nás chcete ta známá IČa zaktualizovat a doplnit podrobnějšími informacemi.).

7) Pokud se při odečtu Vašich IČ sníží počet segmentovaných subjektů ve výběru o menší počet, než bylo Vašich IČ, nebo KALFIR při výběru jen Vámi zadaných IČ v rámci jejich aktualizace najde méně subjektů, znamená to, že ne všechna Vaše IČa byla v segmentovaném výběru, nebo některá z těchto IČ již rejstříkově neexistují, nebo byly v seznamu IČ duplicity či neexistující IČa.

8) Když hledáte subjekty určitého typu (obor, obrat, zaměstnanci, …) v konkrétním regionu, vybere Vám KALFIR ty, které v něm mají sídlo. Pokud prakticky využijete i ty subjekty, které v daném regionu mají jen provozovnu (tzv. pobočku), zakliknete ve výběrové dlaždici „Adresa“ volbu „Hledat i v adresách provozoven“.

9) Když hledáte subjekty, které mají více provozoven, např. v každém kraji (14) nebo okrese (77), protože by to pro Vás byli zajímaví obchodní partneři, zakliknete v dlaždici „Provozovny“ volbu „Subjekty s provozovnami“ a navolíte jejich požadovaný počet (přesný/min./max.).

10) Při výběru činnosti (oboru podnikání) si uvědomte rozdíl mezi databází a katalogem.
Databáze obsahuje všechna IČa a primárně umožňuje vyhledávání dle typů informací, které přiděluje/aktualizuje/odebírá/garantuje stát (není to 100%, ale nic lepšího v každodenní hromadné správě milionů informací o CZ IČích neexistuje).
Katalog obsahuje jen ta IČa, která se do něj za nějakých podmínek dostala (tj. neumožňuje segmentační analýzu nad všemi IČi), ale někdy umožňuje na první pohled líbivou možnost podrobnější segmentace až do úrovně identifikace produktů/služeb.
Položte si ale otázku, kdo/jak/kdy tyto měnící se informace aktualizuje při rostoucí ceně lidské práce, když se o to alespoň nějak systémově a automatizovaně nestará stát, a ke kolika hledaným subjektům ze všech existujících ze zájmového segmentu Vás katalog zavede a jestli to budou právě ty pro Vás nejdůležitější subjekty (?).
Proto doporučujeme nejprve hledat v číselníku dlaždice „Činnosti dle NACE“ primárně podle hlavních, někdy i se zakliknutím „Včetně vedlejších NACE“ na dlaždici (i za cenu, že hledaný výběr bude obsahovat i subjekty z oboru, ale bez hledaného produktu/služby, což Vám vykompenzuje velmi nízká cena dat) a pak se podívat, zda-li Vás přesněji nenasměruje konkrétní živnostenské oprávnění z dlaždice „Činnosti dle RŽP“ (např. dopravní firmy nemohou existovat bez alespoň jedné ze čtyř dopravních Živností koncesovaných + případně známý rozumný obrat).
Teprve pak zkoušejte přes dlaždici „Činnosti dle klíčových slov“ fulltextově vyhledávat obor/produkt/službu, ale pokud subjekt nezadal hledaná klíčová slova do tzv. záhlaví svého webu nebo do hlavních veřejně dostupných internetových katalogů, nenajde je ani KALFIR.

11) V číselníku v dlaždici „Právní forma“ najdete i již neexistující (a tedy vyprázdněné nebo obsahující jen subjekty s ukončenou činností) položky označené „[HIST] … – historická právní forma”. V některých případech stát takovou změnou znesnadnil dříve jednoduchou identifikaci specifických segmentů subjektů (např. školské nebo družstevní subjekty).

12) Při výběru dle „Počet zaměstnanců“ si uvědomte, že v ČR mnoho subjektů zaměstnává pracovníky spoluprací na Živnostenský list (Švarc systém), a že tito pracovníci tedy nejsou zaměstnanci, ale dodavatelé, které žádná databáze nepodchytí.

13) V číselníku v dlaždici „Osoby“ najdete i položky označené „[MNG] …“. Jde o funkce a jména (bez přímějších elektronických kontaktů) z naší navolávané specializované databáze Manažeři (data z ní můžete poptat a koupit individuálně). Ostatní funkce a jména jsou rejstříkové údaje.

14) Najdete si svůj segment, ale ten je relativně větší a Vy zase tolik svému záměru využití kontaktů nevěříte a chcete si to nejprve vyzkoušet na náhodně vybraném vzorku. Pak tedy v pravé části dlaždice „Výsledky hledání“ zvolíte „Požaduji náhodný vzorek“, „vyplníte počet záznamů:“ a po pozitivní komunikaci se vzorkem si případně dokoupíte zbytek celého segmentu s využitím odečtu již známých IČ.

15) Cenu výběru dat si můžete snížit v levé části dlaždice „Výsledky hledání“ volbou kratší „Struktury exportu dat“ za pomoci „Stažení ukázky exportu“.

16) Doporučujeme si v dlaždici „Výsledky hledání“ zvolit „Uložit a stáhnout nabídku“, případně i vybrat nejvhodnější „Strukturu exportu dat“ na základě „Stažení ukázky exportu“.
Tím získáte ID nabídky a jeho nakopírováním ze staženého .pdf souboru do horního pole „ID nabídky“ a volbou „Načíst ID již uložené nabídky“ (ID funguje do 14ti dnů od jeho vydání) se rychle vrátíte k nastavení Vaší minulé poptávky, které můžete aktuálně poupravit a získat filtrováním novou nabídku s novým ID (a tak stále dokola až jste s výběrem spokojeni a „Přejdete na objednání výběru dat“ nebo vzorku dat).

17) Při vyplňování „Objednávky“, pokud jste subjekt s IČem, vyplníte „IČ“ a KALFIR Vám předvyplní rejstříkové údaje. Vy je zkontrolujete, případně opravíte, doplníte personifikované a elektronické kontakty pro komunikaci a dodání dat/přístupů, zvolíte platební metodu (kartou – odbavení daty je obratem, proforma fakturou – časová prodleva daná provedením platby, mezibankovním převodem a spárováním přijaté platby s objednávkou v systému) a přijmete data/přístupy na email.

Budeme rádi za další tipy pro efektivní práci s KALFIRem i od Vás, zaslané na dotazy@marketingovedatabaze.cz.

Předem děkujeme.