Poskytování dat prostřednictvím webové služby (webservice)

Pro pohodlný přístup k datům z Vašeho CRM nebo ERP systému jsme připravili webovou službu (webservice).
V případě, že budete využívat naší webovou službu, můžete zobrazovat námi poskytovaná data přímo v Vašem rozhraní, na které jste Vy a vaši kolegové zvyklí, bez nutnosti učit se používání dalšího produktu.

KONTAKTonline – webová služba je implementována jako bezstavová webová služba (stateless Web Service) a umožňuje:
– vyhledat detailní informace o společnosti podle jejího IČ
– vyhledat seznam společností spolu se zevrubnými informaci podle požadovaného filtru

KONTAKTonline – webová služba implementuje standard SOAP 1.1 a její rozhraní je přístupné ve formátu WSDL 1.1 na adrese http://db.marketingovedatabaze.cz/okol-ws/CompanyService?wsdl
Webová služba je přístupná na URL: http://db.marketingovedatabaze.cz/okol-ws/CompanyService .

Více informací o této službě si můžete objednat prostřednictvím našeho objednávkového formuláře.

Poptat