Údržba zákaznické databáze

Jsou kontakty ve vaší interní databázi aktuální a kompletní?

Volají vaši obchodníci pouze firmám, se kterými se má smysl bavit? A volají na validní telefonní čísla?

Neztrácíte spoustu příležitostí jen tím, že oslovujete firmy, které nemá smysl oslovovat?

Často se stává, že firma hromadí ve svém CRM systému kontakty na všechny firmy, se kterými se její obchodníci kdy setkali. Za mnoho let činnosti je to samozřejmě spousta kontaktů. Ale tyto kontakty je potřeba nejenom sbírat, ale i udržovat aktuální, protože jinak zastarávají a s postupem času neustále snižují efektivitu obchodního týmu či telemarketingového oddělení.

Kontaktované firmy se mohou přejmenovávat, stěhovat nebo fúzovat, mohou měnit telefonní čísla, webové stránky a e-mailové adresy. Důsledky podobných změn jsou zjevné. Pokud chcete s takovou firmou navázat obchodní kontakt, musíte si nejprve najít nové kontakty. A obchodník místo toho, aby dělal to, co má, tedy obchodoval, tak pouze ztrácí čas tím, že hledá kontakty na firmu, kterou chce kontaktovat. A vaší firmu to stojí nejen přímé náklady na obchodníka, ale i ušlý zisk, který by mohl obchodník vygenerovat, kdyby se věnoval obchodu a ne práci datové operátorky či rešeršérky.

Dále se může měnit činnost firem, jejich obrat nebo počet zaměstnanců. Pokud něco z toho firma změní, může snadno vypadnout z Vaší cílové skupiny firem, na kterou se zaměřujete. Firma například díky krizi zefektivnila své procesy a tím snížila počet svých zaměstnanců, tím ale bohužel neodpovídá představě firmy, která potřebuje Váš produkt. A opět je práce vašeho obchodníka zbytečná.

Asi nejhorší změnou, která může nastat, je zánik nebo změna aktivity firmy. Firma, která krizi nezvládla, už vůbec nemusí existovat, nebo může být ve finančních potížích či insolvenci. Takové firmy samozřejmě také nemá smysl kontaktovat.

Jak Vám můžeme pomoci?

Díky tomu, že neustále aktualizujeme naší kompletní databázi všech českých subjektů s přiděleným IČ (zkráceně databázi firem), můžeme snadno odhalit subjekty, které nemá smysl kontaktovat. Díky spolupráci se sesterskou společností DC GROUP, spol. s r.o., která je předním dodavatelem kreditního hodnocení českých firem, včas odhalíme firmy, které jsou pro obchodní spolupráci potenciálně nevhodné.

Dále můžeme na základě naší databáze firem aktualizovat vaše interní databáze, a to jak jména a adresy firem, tak jejich elektronické kontakty. Speciálně pro telefonní čísla nabízíme možnost jejich prověření za velmi příznivé ceny v řádu haléřů.

A nakonec můžeme vaše databáze doplnit, a to jak obecnými telefonními kontakty do firem, tak přímými kontakty na specializované manažery firem včetně jejich přímých kontaktů z našich specializovaných databází.

Jeden příklad za všechny

Oslovili jsme jednoho pražského prodejce osobních automobilů. Dohodli jsme se na aktualizaci jeho databáze.
Nejprve jsme v datech z jeho CRM doplnili chybějící IČ, dále jsme označili firmy, které již zanikly nebo jsou v insolvenci a dále jsme se jimi nezabývali.
Dalšími kroky bylo doplnění aktuálních adres a telefonních kontaktů na firmy, následovalo doplnění hlavních manažerů z naší databáze Manažeři a třešničkou na dortu bylo doplnění správců autoparků z databáze Autoparky.

Poptat databázi