databáze, kontakty, telefony, e-maily, adresy, firmy, firem, autoparky, vozové parky, fleet, manažeři, obchodníci, advokáti, lékaři, B2B, B2C, domácnosti, retail

Dotazník pro ty, kdo už vyzkoušeli KALKULÁTOR FIREM 2/3 (n)

Škoda, že jste nenašel/la využití pro KALKULÁTOR FIREM.

Otázka: Našel/la jste pro KALKULÁTOR FIREM využití? -> Odpověď: ne
Jaký to má důvod, že jste nenašel/la pro KALKULÁTOR FIREM využití?
Mám negativní vztah k databázím
Nepoužíváme aktivní akvizici nových zákazníků
Využití mě zatím nenapadlo
Využívám zatím jinou srovnatelnou databázi
Bojím se databází kvůli GDPR (nařízení EU ohledně ochrany osobních dat)
KALKULÁTOR FIREM jsem jen vyzkoušel/la a nebudu se tím více zabývat
Raději používám předvybrané databáze
Jiný důvod. Jaký konkrétně?
 
Uložil/a jste si odkaz na KALKULÁTOR FIREM do oblíbených položek prohlížeče?
Ano, uložil/a
     Ne, neuložil/a. Proč jste si neuložil/a odkaz do oblíbených?
     Neumím uložit odkaz do oblíbených nebo oblíbené nepoužívám
     Vylučuji jakékoli další využití KALKULÁTORu FIREM
     Jiný důvod. Jaký konkrétně?