Ochrana osobních údajů

Společnost Marketingové databáze, s.r.o., provozovatel systémů KALKULÁTOR FIREM a KONTAKTonline a e-shopu DATABÁZOMAT, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je společnost:

Marketingové databáze, s.r.o.
V Olšinách 22300/75
Praha 10
IČ: 29041384 DIČ: CZ29041384

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@marketingovedatabaze.cz

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů
Pokud si v námi provozovaných systémech vytvoříte kalkulaci (systém KALKULÁTOR FIREM) nebo objednáte zboží (systém DATABÁZOMAT), budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Jste-li zákazník e-shopu DATABÁZOMAT, tzn. dokončil(a) jste registraci, nebo potenciální zákazník některého z našich obchodních zástupců, tj. aktuálně jste nebo jste byli před nedávnou dobou (maximálně 6 měsíců zpět) v jednání směřující k uzavření objednávky nebo smlouvy, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Marktingové databáze, s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z naší nabídky, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@marketingovedatabaze.cz.

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.

Jste-li uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do ukončení jednání o zaměstnání.

Jste-li náš zaměstnanec, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právního titulu plnění (pracovní) smlouvy za účelem plnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pracovní smlouvy a po zákonem danou dobu po skončení smlouvy.

Přenos osobních údajů
Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. zejména platební styk a vedení účetnictví) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky a zpracování a evidence podle zákona o účetnictví.

Jde zejména o tyto činnosti:
– za účelem zaplacení objednávky online (platební karta, tlačítko, převod) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb, (Global Payments Europe, s.r.o., IČ 27088936),
– za účelem vedení účetnictví a mzdové agendy předáváme osobní údaje poskytovateli účetních služeb (PRAGOECON Consulting, s.r.o., IČ 26463636),
– pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte naše systémy, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

– uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně.
– přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte.
– zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?
Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

Analytické nástroje Webu
Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našeho webu a našich systémů. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytuje je společnost Google. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.

Vaše práva
Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše
požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail info@marketingovedatabaze.cz.