Databázové služby

| Čištění, aktualizace a doplňování dat | Webservis | Telemarketing | Monitoring nově vzniklých IČ | Další služby |


Čištění, aktualizace a doplňování dat

Vaši databázi můžeme doplnit o IČa/vyčistit od neexistujících/aktualizovat data/doplnit chybějící data a to jednorázově, nebo i pravidelně.
konzultovat telefonicky: 773 407 287
poptat emailem | poptat přes formulář

Webservis marketingových dat do CRM/ERP systémů

Náš systém se zdrojovými marketingovými kontaktně-ekonomickými daty o všech CZ IČích KONTAKTonline si můžete on-line napojit na adresáře Vašich CRM/ERP systémů a získat tím možnost automatizovaného doplňování a aktualizování dat v nich.
konzultovat telefonicky: 773 407 287
poptat emailem | poptat přes formulář

Telemarketing (ne prodejní)

Můžeme pro Vás navrhnout a zrealizovat telemarketingovou kampaň zaměřenou na předání či zjištění informací od respondentů.
konzultovat telefonicky: 773 407 287
poptat emailem | poptat přes formulář

Monitoring nově vzniklých CZ IČ

Můžeme pro Vás průběžně monitorovat vznik nových CZ IČ a výstupy Vám dodávat dohodnutým způsobem v dohodnutých termínech/intervalech.
konzultovat telefonicky: 773 407 287
poptat emailem | poptat přes formulář

Další služby

Pomůžeme Vám se službami typů:
• automatizované čištění telefonních seznamů od již neexistujících čísel
• poštovní direct marketing
• e-mailing
• automatizované vytěžování a monitorování informací z CZ internetu
• vyhledávání a automatizované monitorování kreditních informací na občany (IR/CEE/databáze dlužníků inkasní agentury)
• správa a inkaso pohledávek

konzultovat telefonicky: 773 407 287
poptat emailem | poptat přes formulář