Nápověda pro KALKULÁTOR FIREM a celé databáze

Obsah

Novinky
Základní princip ovládání
Uvítací obrazovka
Kalkulátor firem
Kalkulátor celé databáze
Databázomat e-shop

Novinky

8.4.2017 – 2. předběžný termín spuštění aplikace, spuštěna testovací verze
26.4.2017 – spuštěna ostrá verze aplikace
15.9.2017 – spuštěna druhá verze, doplněná o další funkcionality, se zrychleným systémem vyhledávání

Základní princip ovládání

Základním principem, jak pracovat s aplikací je, že po stisku tlačítka „Filtrovat subjekty a vytvořit nabídku“ vyfiltruje aplikace subjekty, které odpovídají parametrům, které jsou uvedeny na jednotlivých dlaždicích, poskytne uživateli jejich počet, vzorek dat a cenu, za kterou si je může nakoupit.

Jak tedy postupovat:

1. nastavte si obsah jednotlivých dlaždic tak, aby odpovídal tomu, co chcete mít ve výsledku,

2. dlaždice, které reprezentují parametry, které Vás nezajímají, nechcete prázdné – prázdné dlaždice do finálního výběru nijak nezasahují,

3. stiskněte tlačítko „Filtrovat subjekty a vytvořit nabídku“ – po několika sekundách dostanete výsledek (počet, vzorek, cena),

4. pokud Vám výsledek nevyhovuje, tedy především počet subjektů a cena, tak něco změňte – pomocí parametrů výběru měníte jak počet, tak cenu, cenu a vzorek upravíte změnou struktury exportu dat.

Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení jednotlivých funkcí, pročtěte si pokračování této nápovědy.
A i kdyby pokračování nápovědy nepomohlo, neváhejte nás kontaktovat, třeba pomocí odkazu vpravo dole, rádi Vám pomůžeme.

Uvítací obrazovka

Do databáze vstoupíte na adrese www.kalkulatorfirem.cz. Na této stránce je uvítací obrazovka, do aplikace není potřeba se přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla. Pokračovat můžete buď na Kalkulátor firem, tam je filtr na podrobné filtrování, který Vám pomůže zjistit, kolik subjektů odpovídajících Vašim výběrovým kritériím je k dispozici a za jakou cenu, nebo můžete pokračovat na Kalkulátor celé databáze, kde zjistíte cenu přístupu do databáze všech subjektů. Stiskem tlačítka „Vstupte“ se dostanete do filtru pro výběr Vašich kontaktů.
uvitaci obrazovka
Vrátit na obsah

Kalkulátor firem

Obrazovka Kalkulátoru firem obsahuje tyto základní části (shora dolů):
– záhlaví a pás záložek,
– pás funkčních tlačítek,
– filtr pro definici skupiny vybíraných subjektů s jednotlivými dlaždicemi pro jednotlivé typy údajů,
– okno pro zobrazení výsledků hledání,
– zápatí s kontakty,

filtr komplet

Záhlaví a pás záložek
Pás záložek slouží pro přepínání mezi jednotlivými funkčními obrazovkami (Kalkulátor firem, Kalkulátor celé databáze, Databázomat)

Pás funkčních tlačítek
V pásu funkčních tlačítek je možno
– načíst ID již existující nabídky, zejména pokud chcete provést v nabídce nějaké změny,
– nebo načíst již vyřízenou objednávku, pokud chcete zakoupit další data s podobným nastavením filtru a nechce se Vám filtr znova vyplňovat po jednotlivých dlaždicích,
– stiskem tlačítka „K čemu KALFIR je?“ zobrazit základní informace o tom, k čemu KALFIR je,
– stiskem tlačítka TIPY pro práci zobrazit tipy pro práci s KALFIRem,
– stiskem tlačítka Aktuální fakta o DB zobrazit podrobné charakteristiky databáze,
– zobrazit tuto nápovědu nebo
– přidat stránku do oblíbených.
pas_funkcnich_tlacitek

Filtr
Pomocí filtru se vyhledává skupina zájmových subjektů. Někomu pro analytickou práci stačí počty, které filtr vrátí. Jiní, pokud budou chtít pracovat s daty vybraných subjektů, si budou moci informace nakoupit v Databázomatu.

Filtr se skládá z dlaždic, na kterých se vybírají jednotlivé typy informací, podle kterých se bude filtrovat, a definují se zde kritéria pro vybíranou skupinu subjektů.
Jednotlivé typy filtračních údajů jsou patrné z přiloženého obrázku.

filtr nastaveni

Filtr je rozdělen na dlaždice, přičemž každá dlaždice slouží k nastavení parametrů jednoho typu informací o subjektu, podle kterého se budou subjekty filtrovat. Pokud nebude v některé dlaždici nastaveno nic, bude se tato dlaždice ignorovat.

Typy filtrů

Na některých dlaždicích je možné zadávat kritéria přímo do připraveného pole na dlaždici, na jiných dlaždicích se kritéria volí v číselnících, které se otevřou po kliknutí na odkaz „Vybrat …“

Číselníky mohou být hierarchické, kdy některá z hodnot může být dále rozdělena na podnodnoty (Region, Činnost), nebo na číselníky bez hierarchie, kde nejsou nadřazené a podřazené číselníkové hodnoty (Počet zaměstnanců, Obrat, Právní forma, Stát …).

Pokud je v číselníku možnost vyhledávání, tak se po zápisu minimálně dvou znaků vyhledávaného klíčového slova objeví všechny možnosti, ve kterých se uvedené klíčové slovo (řetězec znaků) nachází.

Příklad hierarchického číselníku – Region

Kliknutím na „Vybrat region“ se otevře následující číselník s regiony. U každé hodnoty číselníku je zobrazen počet přímo podřazených hodnot číselníku.
Pokud je zaškrtnuto zaškrtávací pole u některé z nadřazených hodnot číselníku, automaticky se zaškrtnou všechna zaškrtávací pole podřazených hodnot (viz obec s rozšířenou pravomocí Sokolov – Sokolov (ORP)), naopak pokud zaškrtnete všechny podřazené hodnoty, dojde k automatickému zaškrtnutí nadřazené hodnoty číselníku. Samozřejmě je možné zaškrtnout jen jednu podřazenou hodnotu číselníku.
Je možné zaškrtnout jednu nebo více nabízených hodnot číselníku.
Pomocí tlačítka „Vyber vše“ se zaškrtnou všechny možnosti, pomocí tlačítka „Vyčistit filtr“ se všechny možnosti zbaví zaškrtnutí.
Pomocí tlačítka „Potvrdit výběr“ se odešlou vybrané hodnoty a zobrazí se na příslušné dlaždici.
filtr_hier

Příklad nehierarchického číselníku – Obrat

Kliknutím na „Vybrat obrat“ se otevře následující číselník s kategoriemi obratu.
Je možné zaškrtnout jednu nebo více nabízených hodnot číselníku.
Pomocí tlačítka „Vyber vše“ se zaškrtnou všechny možnosti, pomocí tlačítka „Vyčistit filtr“ se všechny možnosti zbaví zaškrtnutí.
Pomocí tlačítka „Potvrdit výběr“ se odešlou vybrané hodnoty a zobrazí se na příslušné dlaždici.
filtr_nehier

Dlaždice Hlavní údaje

Na této dlaždici je možno nastavit hledání podle>
– IČ nebo z výběru nechat zadaná IČ odečíst
– názvu firmy

filtr_hlavni_ic


IČ můžeme do příslušného pole vkládat buď oddělená čárkou, nebo každé IČ na jednom řádku, například můžeme IČ nakopírovat přímo z excelovské tabulky. Jednotlivé způsoby je možné i kombinovat, jak je uvedeno na obrázku.
Neplatná IČ budou ignorována a nebudou zahrhuta do dotazu, systém o této skutečnosti neinformuje.

Odečtení IČ
Aby bylo možné z výsledných subjektů vyloučit například stávající zákazníky, je pod polem pro zadání IČ volba „Nezahrnout IČ“. Zaškrtnutím této volby doje k tomu, že se vyberou subjekty podle ostatních nastavených kritérií a následně se odečtou subjekty, jejichž IČ je zadáno v poli „IČ“.

Název
Zadáním hodnot do tohoto pole dojde po spuštění dotazu k vyfiltrování subjektů, které splňují zadané podmínky. Hledá se vždy přesná shoda zadaného řetězce v názvu subjektu, přičemž nezáleží na velikosti písmen.

Dlaždice Adresa
Hodnoty lze zadávat jednotlivě nebo po skupinách, do výsledného nastavení filtru se berou vždy všechna vyplněná pole.
PSČ je nutné zadávat bez mezer.
V případě zaškrtnutí hledání i v adresách provozoven se mohou ve výsledku objevit subjekty, které mají adresu sídla jinde, než na vyhledávané adrese a vyhledávaná adresa je adresou jedné z provozoven subjektu, a proto se objevuje jen v seznamu provozoven.
Zaškrtávací pole „Hledat i v adresách provozoven“ je synchronizované se stejným polem, které se vyskytuje ve vyhledávání podle regionu, takže v případě hledání podle jakéhokoli zeměpisného údaje aplikace buď hledá pouze podle adres sídel subjektů, nebo adres sídel + provozoven.
V případě, že chcete vybrat větší obce (města), použijte raději nastavení na dlaždici Region, kde je možné hledání podle krajů (14 krajů), okresů (76 okresů + 15 částí Prahy), obcí s rozšířenou působností (205 ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem (388 POU).
filtr_hlavni_firma

Dlaždice Region
Na této dlaždici je možno nastavit hledání podle regionu sídla subjektu. Jde o hierarchický filtr, popis viz výše.
Filtr se po vyčištění otevírá na úrovni krajů (14 krajů), postupným rozklikáváním je možné se dostat na úroveň okresů (76 okresů + 15 částí Prahy), obcí s rozšířenou působností (205 ORP) a obcí s pověřeným obecním úřadem (388 POU). V případě, že chcete vyhledávat podle malých obcí, zadejte jméno obce do příslušného pole na dlaždici Adresa.
Dále je zde možné zvolit velikost obce a/nebo typ obce, kde se nachází sídlo/provozovna subjektu. Tímto způsobem lze například najít subjekty, které sídlí v okresních městech (pozor, okresními městy jsou i krajská města a Praha) nebo naopak subjekty sídlící v malých obcích s počtem obyvatel do 1000.
filtr_region

Dlaždice Provozovny
Na této dlaždici můžete nastavit, aby ve výsledku byly jen subjekty s provozovnou, případně s přesně, maximálně nebo minimálně uvedeným počtem provozoven dle RŽP.
filtr_provozovny

Dlaždice Činnosti
Na této dlaždici je možno nastavit hledání podle činnosti subjektu. Můžete hledat podle:
– klíčových slov,
– činnosti dle RŽP,
– činnosti dle NACE.
Pokud zadáte vyhledávací kritérium do více oken, filtr vybere jen ty subjekty, které splňují všechna zadaná kritéria, zadáním více kritérií se výsledek hledání zpřesňuje a počty vyhledaných subjektů se snižují. Pokud není v některém z oken zadáno nic, nebere se toto kritérium v úvahu.
filtr_nace

Činnost dle klíčových slov
Činnost dle klíčových slov je v databázi uvedená u zhruba 500.000 subjektů, klíčová slova máme zjištěná zejména z webových prezentací subjektů. Jedná se o nejpřesnější způsob hledání, ovšem pouze v případě, že k danému subjektu jsou klíčová slova k dispozici a že byla v prezentaci uvedena správně.
Do pole Text uveďte klíčové slovo (sousloví) v prvním pádu jednotného čísla (například „vojenská technika“), filtr si klíčová slova sám vyskloňuje a nabídne i výsledky, kde jsou slova uvedena v jiném pádu (tj. najde subjekty, které mají uvedeno „vojenské techniky“ jako součást popisku „prodej vojenské techniky“).
Uveďte vždy jen jedno klíčové slovo (sousloví), které chcete vyhledat. Filtr vyhledá jen záznamy, kde jsou uvedena všechna klíčová slova, tzn. při zadání „vojenská technika kalanetika“ nenajde nic, protože není k dispozici subjekt, který by se zabýval vojenskou technikou a kalanetikou.

Činnost dle RŽP
Činnost dle RŽP je uvedena zhruba u 2.300.000 fungujících subjektů, a to u těch, které jsou zapsané do RŽP – Rejstříku živnostenského podnikání. Do tohoto rejstříku se některé skupiny podnikajících subjektů nezapisují, pokud podnikají pouze na základě jiného než živnostenského zákona, například lékař, advokáti, banky, zprostředkovatelé pojištění, zemědělci, školy, spolky a podobně. Přesto ale některé z těchto subjektů zapsané v RŽP jsou, pokud kromě své hlavní činnosti podnikají i v režimu živnostenského zákona.
U jednoho subjektu může být uvedeno více živností.
Činnosti jsou v číselníku rozdělené podle jednotlivých skupin živností, jak je vyjmenovává živnostenský zákon, v některých zajímavých případech jsme vytvořili i další podskupiny (například doprava).
Kliknutím na odkaz „Vybrat činnosti“ se otevře hierarchický číselník všech činností, ve kterém je možné zaškrtat požadované činnosti (práce s číselníkem viz výše). Kromě činnosti dle RŽP jako takové lze vyhledávat podle počtu činností a podle toho, zda má nebo nemá subjekt nějaké činnosti aktivní, pozastavené nebo přerušené.

Činnosti dle NACE
Činnost dle NACE je uvedena téměř u všech fungujících subjektů (cca. 2.800.000 subjektů) bez ohledu na to, v jakém rejstříku je subjekt primárně zapsán.
Jedna z činností je označena za hlavní (bývá to ta, díky které generuje subjekt největší obrat), a podle těchto hlavních činností se vyhledává primárně. Proto je standardně po vyčištění filtru nastaveno vyhledávání podle hlavní činnosti. Pokud je požadováno vyhledávání i podle dalších – vedlejších činností, je potřeba zaškrtnout volbu „Včetně vedlejších NACE“.
Kliknutím na odkaz „Vybrat NACE“ se otevře hierarchický číselník všech činností, ve kterém je možné zaškrtat požadované činnosti (práce s číselníkem viz výše).
Na obrázku je filtr nastavený na vyhledávání podle hlavních i vedlejších NACE kódů pro několik skupin činností, v seznamu vybraných činností je možné svisle rolovat.
Pod obrázkem je ke stažení seznam všech činností dle NACE včetně počtu subjektů, u kterých je tato činnost uvedena jako hlavní činnost subjektu.
filtr_nace

Seznam NACE kódů k 1.4.2017 (54.0 kB)

Dlaždice Právní forma, Obrat / Základní kapitál, Počet zaměstnanců, Osoby, Stát vlastníka/statutáře

Na těchto dlaždicích je možno nastavit hledání podle příslušného kritéria. Jde o filtry bez hierarchie, popis viz výše.
Ve vyhledávání podle právních forem jsou na konci číselníku i dnes už nepoužívané právní formy, podle nich se dá vyhledávat zejména mezi zaniklými subjekty (aktivita = E).
Ve vyhledávání podle Osob je možné vyhledávat nejen podle statutářů firem, ale i podle manažerů odpovědných za určité specifické oblasti odpovědnosti ve firmě. Tato data zjišťujeme telefonicky a ručním sběrem na internetu. Tyto osoby vyberete tak, že v číselníku zaškrtnete záznamy s označením [MNG] na začátku.
Ve specializované databázi Manažeři máme i přímé kontakty na tyto osoby.
filtr_osoby

Dlaždice Aktivita, Kontakty, DPH, Datum vzniku/aktualizace

Na těchto dlaždicích je možno nastavit hledání podle příslušného kritéria přímo na příslušné dlaždici bez nutnosti otevírání filtrů.
Při vyčištění filtru pomocí tlačítka „Vyčistit filtr“ se nastaví filtr Aktivita tak, že jsou zaškrtnuty hodnoty A – D, aby se následně vybraly všechny fungující subjekty.
Pokud je zaškrtnuto více voleb na dlaždici Kontakty, vyberou se subjekty, které splňují zároveň všechna zaškrtnutá kritéria (například při zaškrtnutí možností „Subjekty s telefonem“ a „Subjekty s e-mailem“ se vyberou subjekty, které mají uvedený telefon i e-mailovou adresu). Výjimkou z tohoto pravidla je volba „Subjekty s tel. a/nebo e-mailem“, pomocí té se dají vybrat subjekty, u kterých je k dispozici alespoň jedna z položek telefon a e-mail.

Jakmile jsou filtry nastavené podle Vašich představ, stiskem tlačítka „Filtrovat subjekty a vytvořit nabídku“ spustíte vyhledávání, které vybere z databáze subjekty odpovídající nastaveným filtrům, zjistí jejich počet a zobrazí i cenu, za kterou je možné tento výběr subjektů zakoupit v Databázomatu.
Vrátit na obsah

Okno pro zobrazení výsledků hledání
V levé části okna je okno pro výběr Struktury exportu dat do excelu (náhled na strukturu je možný po stisku tlačítka Stáhnout ukázku exportu) a textový souhrn kritérií výběru, která jsou nastavena ve filtru.

V pravé části okna jsou tlačítka na získání výsledků
– tlačítko Filtrovat subjekty a vytvořit nabídku pro získání počtu subjektů odpovídajících nastavenému filtru a ceny za tyto subjekty – tyto údaje se po stisku zobrazí v odpovídajících polích,
– tlačítko Stáhnout ukázku exportu pro stažení vzorku tří záznamů v XLS formátu odpovídajících nastavenému filtru a struktuře dat,
– tlačítko Uložit a stáhnout nabídku pro uložení nabídky v PDF na pevný disk,
– tlačítko Přejít na objednání výběru dat pro přechod na on-line objednávku.
Dále je možné z celkového výběru zakoupit náhodný vzorek dat pro vyzkoušení. K tomu použijete editační okno tlačítka pod nadpisem „Požaduji náhodný vzorek“.
Do editačního okna napíšete požadovanou velikost vzorku (počet požadovaných záznamů), systém vyplní cenu za vzorek, dále použijete
– tlačítko Uložit a stáhnout nabídku pro uložení nabídky vzorku v PDF na pevný disk,
– tlačítko Přejít na objednání výběru dat pro přechod na on-line objednávku vzorku.
Posledním tlačítkem Vyčistit filtr použijete pro nastavení celého filtru na výchozí hodnoty.
vysledky hledani

Zápatí
V zápatí jsou soustředěny možnosti komunikace s námi. Jsou zde uvedeny kontakty na poskytovatele, možnost doporučit tuto stránku známému, přihlášení se k odběru novinek, počitadlo přístupů a napojení se na sociální sítě.
zapati

Vrátit na obsah

Kalkulátor celé databáze

Obrazovka Kalkulátoru celé databáze obsahuje tyto základní části (shora dolů):
– záhlaví a pás záložek (shodné s Kalkulátorem firem)
– pás funkčních tlačítek (shodné s Kalkulátorem firem)
– okno pro definici parametrů uživatelských přístupů do databáze a zobrazení nabídek
– zápatí s kontakty (shodné s Kalkulátorem firem)

zakladni_obrazovka2

Záhlaví a pás záložek
Pás záložek slouží pro přepínání mezi jednotlivými funkčními obrazovkami (Kalkulátor firem, Kalkulátor celé databáze, Databázomat)

Pás funkčních tlačítek
V pásu funkčních tlačítek je možno
– načíst ID již existující nabídky, zejména pokud chcete provést v nabídce nějaké změny,
– stiskem tlačítka Aktuální fakta o DB zobrazit podrobné charakteristiky databáze,
– zobrazit tuto nápovědu nebo
– přidat stránku do oblíbených.
pas_funkcnich_tlacitek

Okno pro definici parametrů uživatelských přístupů do databáze a zobrazení nabídek
V tomto okně je možné si nadefinovat parametry uživatelských přístupů do databáze. Při jakékoli změně systém ihned vypočítá cenu, za kterou lze přístup do databáze pořídit.
Stiskem tlačítka Uložit a stáhnout nabídku je možno získat nabídku ve formátu PDF.
Stiskem tlačítka Přejít na objednání celé databáze se přepnete do obchodu, kde můžete přístupy do databáze zaplatit a ihned začít používat.
Tlačítko Vyčistit formulář nastaví všechna pole na výchozí hodnoty.
kalkulator cele databaze - vysledky

Zápatí
V zápatí jsou soustředěny možnosti komunikace s námi. Jsou zde uvedeny kontakty na poskytovatele, možnost doporučit tuto stránku známému, přihlášení se k odběru novinek, počitadlo přístupů a napojení se na sociální sítě.
zapati

Vrátit na obsah

Databázomat e-shop

Obrazovka Databázomatu je svisle rozdělená na dvě části – v levé části je přehled objednávaných služeb (výběr z databáze nebo přístup do databáze), v pravé části je okno pro vyplnění fakturačních údajů.
V případě, že se potřebujete vrátit k editaci nabídky, stiskněte tlačítko Editovat v levé části obrazovky.
Celá obrazovka vypadá takto:
databazomat
Detail přehledu pro nákup výběru z databáze:
databazomat KALFIR
Detail přehledu pro nákup celé databáze:
databazomat KALDAB

Detail okna pro vyplnění fakturačních údajů.
V případě, že vyplníte správné IČ, doplní se zbytek automaticky.
Po vyplnění správných fakturačních údajů je potřeba zvolit platební metodu, kterou hodláte použít.
Při Převodu na základě proforma faktury Vám bude automaticky zaslána proforma faktura, kterou uhradíte a po připsání platby na náš účet Vám bude zaslán mail s odkazem na data nebo s přístupovými jmény a hesly.
Při Platbě kartou Vás systém přesměruje na platební bránu, kde zaplatíte kartou, a následně dostanete mail s odkazem na data nebo s přístupovými jmény a hesly.
databazomat KALDAB

Vrátit na obsah