Obchodní podmínky – KONTAKTonline – Reklamní předmět

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Přístup do databáze KONTAKTonline jako reklamní předmět

 

1. Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162138, dále jen „Poskytovatel“ se zavazuje dodat Objednavateli objednaný počet přístupů do databáze KONTAKTonline jako reklamní předmět (dále jen Databáze) pro zákazníky a obchodní partnery Objednatele podle specifikace uvedené v objednávce.

 

2. Objednatel touto objednávkou získává na dobu jednoho roku nevýhradní právo poskytovat zakoupené přístupy do Databáze svým zákazníků a obchodním partnerům.

 

3. Majitelem Databáze a připojeného dalšího software zůstává Poskytovatel. Databáze může být použita v souladu se zákony České republiky. Poskytovatel bere na vědomí, Objednatel není schopen ručit za to, že jím poskytnuté přístupy se některý z příjemců nepokusí jakkoli zneužít.

 

4. Databáze funguje v prostředí Google Chrome, Mozilla Firefox a MS IE. V ostatních prohlížečích může vykazovat chyby ve funkčnosti.

 

5. Poskytovatel získal data z veřejných zdrojů, z prezentací subjektů na Internetu a vlastním sběrem (zejména prostřednictvím telemarketingového šetření) v souladu s právními předpisy ČR a EU. Databáze je v souladu s nařízením GDPR.

 

6. Poskytovatel se trvale snaží udržovat data v Databázi úplná a aktuální, nenese však odpovědnost za jejich správnost.

Objednavatel prohlašuje, že byl před objednáním Databáze seznámen s jejím obsahem.

 

7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv v souvislosti s používáním informací obsažených v Databázi.

 

8. Uvedení emailových adres v Databázi neznamená automatický souhlas vlastníků těchto adres k zasílání nevyžádaných nabídek. Objednavatel musí v případě využití těchto adres z Databáze postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

 

9. Od této objednávky není možné odstoupit po dodání přístupů do Databáze. V případě pochybností o termínu dodání Databáze se má za to, že byla dodána nejdéle 7. pracovní den po obdržení platby na účet Poskytovatele.

 

10. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto VOP.

 

11. Odesláním objednávky vyjadřuje Objednatel bezvýhradný souhlas s VOP.

 

12. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 20.10.2018.

 

 

 

Ing. Milan Knapp

Jednatel

 

20.10.2018