Souhlas s uchováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami“ a stiskem odkazu „Chci novinky“ nebo „Odeslat poptávku“ nebo „Odeslat odpovědi“ vyjadřujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři pro marketingové účely poskytovatele. Poskytovatelem je společnost Marketingové databáze, s.r.o., IČ 29041384. Marketingovými účely se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích a dalších aktivitách poskytovatele. Podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, máte právo přístupu k osobním údajům, které se vás týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

Dále vyjadřujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 20ti let. Udělení souhlasu je dobrovolné.

Své souhlasy máte právo kdykoli odvolat, a to e-mailem na adresu info@marketingovedatabaze.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení poskytovateli.

Poskytovatel nebude předávat poskytnuté osobní informace a poskytnuté souhlasy žádným třetím osobám.