Objednávka Reklamních předmětů

  OBJEDNATEL:
  Adresa
  Zastoupený: Telefon:
  IČ: DIČ:
  Bankovní spojení: Email:

  POSKYTOVATEL: Marketingové databáze, s.r.o.
  Adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
  Zastoupený: Ing. Milanem Knappem, jednatelem Telefon: 222 364 418
  IČ: 29041384 DIČ: CZ29041384
  Bankovní spojení: 2102956811/2700 Email: info@marketingovedatabaze.cz

  OBJEDNÁVÁME reklamní předmět – přístupy do databáze KONTAKTonline
  Počet přístupů
  50 přístupů 24 000 Kč
  100 přístupů 38 000 Kč
  1 000 přístupů 280 000 Kč
  jiný počet - podrobnosti uveďte v poznámce na základě individuálního výpočtu
  Poznámka:

  Souhlasím s obchodními podmínkami
  Cenu za databázi Objednavatel uhradí na výše uvedený účet Poskytovatele ihned po obdržení proforma faktury. Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Termín pro dodání přístupů je maximálně 7 pracovních dní od data přijetí platby na účet Poskytovatele.
  Objednavatel je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele, které jsou její nedílnou součástí.