Objednávka Reklamních předmětů

OBJEDNATEL:
Adresa
Zastoupený: Telefon:
IČ: DIČ:
Bankovní spojení: Email:

POSKYTOVATEL: Marketingové databáze, s.r.o.
Adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
Zastoupený: Ing. Milanem Knappem, jednatelem Telefon: 222 364 418
IČ: 29041384 DIČ: CZ29041384
Bankovní spojení: 2102956811/2700 Email: info@marketingovedatabaze.cz

OBJEDNÁVÁME reklamní předmět – přístupy do databáze KONTAKTonline
Počet přístupů
50 přístupů 24 000 Kč
100 přístupů 38 000 Kč
1 000 přístupů 280 000 Kč
jiný počet - podrobnosti uveďte v poznámce na základě individuálního výpočtu
Poznámka:

Souhlasím s obchodními podmínkami
Cenu za databázi Objednavatel uhradí na výše uvedený účet Poskytovatele ihned po obdržení proforma faktury. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Termín pro dodání přístupů je maximálně 7 pracovních dní od data přijetí platby na účet Poskytovatele.
Objednavatel je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele, které jsou její nedílnou součástí.