databáze, kontakty, telefony, e-maily, adresy, firmy, firem, autoparky, vozové parky, fleet, manažeři, obchodníci, advokáti, lékaři, B2B, B2C, domácnosti, retail

Nápověda pro prověřovací systém 8PLUS firmy Marketingové databáze, s.r.o.

Obsah

Novinky
Základní princip
Přihlašovací obrazovka
8PLUS Prověřování
8PLUS Monitoring
8PLUS Prověřování v CEE
Zdroje informací

Novinky

2.9.2019 – spuštěna ostrá verze systému

Vrátit na obsah

Základní princip

Základním principem aplikace 8PLUS Prověřování je prověření jednotlivé firmy, aplikace zobrazí po vyhledání všechny dostupné informace o firmě, včetně všech negativních informací. Jedinou výjimkou jsou informace z Centrální evidence exekucí (CEE), která si může stiskem dalšího tlačítka zobrazit jen uživatel, který má přístup do CEE předplacený.

Základním principem aplikace 8PLUS Monitoring je pravidelné automatické vyhledávání změn v jednotlivých zdrojích negativních informací pro IČ, která si uživatel zadal. Vyhledané informace jsou uživatelům zasílány jednou denně e-mailem, odděleně pro jednotlivé zdroje.

Základním principem aplikace 8PLUS Prověřování v CEE je prověření vyhledané firmy v CEE stiskem tlačítka v detailu firmy, výsledky jsou zobrazeny v detailu firmy.

Vrátit na obsah

Přihlašovací obrazovka

Do databáze vstoupíte na adrese www.8plus.cz. Na této stránce je přihlašovací obrazovka, do aplikace je potřeba se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, které zasíláme s fakturou kontaktní osobě zákazníka. Po přihlášení můžete pracovat s aplikací 8PLUS Prověřování včetně prověřování v CEE nebo nastavit parametry aplikace 8PLUS Monitoring.
prihlasovaci obrazovka

Vrátit na obsah

8PLUS Prověřování

Po přihlášení můžete rovnou zadat firmu, kterou chcete prověřit, a to buď IČem nebo názvem firmy, stačí i část názvu, minimálně 3 znaky. Aplikace vyhledá firmy, které odpovídají parametrů vyhledávání, a nabídne seznam vyhledaných firem. Stiskem tlačítka „Zobrazit“ zobrazíte detail požadované firmy.

Na začátku detailu firmy jsou základní identifikační údaje společnosti s vypočítaným kreditním skóre, dále tlačítko na prověření v CEE, kontakty na firmu a poslední známý obrat.
Dále následují bloky dat s nejdůležitějšími negativními informacemi – Nespolehlivý plátce DPH a Insolvenční rejstřík.
Dalšími bloky jsou informace o vztazích společnosti – Statutární orgány, Dozorčí rada, Společníci a Dceřiné firmy.
Následují bloky s informacemi o poskytnutých dotacích (EU i CZ), Přihlášených insolvencích – tj. informace o insolvencích, kde je prověřovaná společnost přihlášena jako věřitel, Další údaje z rejstříků, informace o Činnosti firmy, vítězných Veřejných zakázkách, Ostatních dluzích, Exekucích z jiných zdrojů než z CEE, provozovnách, Vozovém parku, Vývoj obratu, Vývoj počtu zaměstnanců.
Posledním, ale velmi důležitým blokem jsou Vazby mezi společnostmi a jejich zástupci. Vazby lze zobrazit i v nové záložce prohlížeče, aby bylo dostatek místa i na velké diagramy firem s rozsáhlými vazbami na okolí. Diagram s vazbami je interaktivní, poklepáním na firmu se otevře její detail. To velmi zrychluje práci při rozkrývání složitých systémů vazeb.
Na konci reportu jsou uvedeny vysvětlivky ke kreditnímu skóre.
Chcete vidět i reálné výstupy z aplikace?
Podívejte se jako uživatel visitor na vzorové výstupy z 8PLUS Prověřování >>>

Vrátit na obsah

8PLUS Monitoring

Po přihlášení můžete kliknutím vpravo v menu přejít do nastavení monitoringu. Základní počet firem pro monitorování je zahrnut v ceně 8PLUS Prověřování, vyšší počty monitorovaných firem je potřeba objednat.
V nastavení je možné vyhledávat v již zadaných firmách a následně tyto firmy upravovat nebo mazat.
Dále je možné přidávat nové firmy, a to i hromadně jako seznam IČ oddělených enterem, tj. jedno IČ na jednom řádku. Pro každý balík zadávaných IČ je možné nastavit oblast, která se bude monitorovat, a adresy, kam se budou výstupy z monitoringu zasílat.
V dalším bloku je uveden počet monitorovaných společností, zbývající limit pro přidání dalších firem do monitoringu a počet zaslaných reportů.
Poslední je seznam monitorovaných firem, v které je možné hromadně upravovat monitorované firmy.
prihlasovaci obrazovka

Vrátit na obsah

8PLUS Prověřování v CEE

V detailu firmy je hned za základními identifikačními údaji prověřované společnosti tlačítko pro prověření firmy v Centrální evidenci exekucí (CEE).
Po stisknutí se firma prověří v CEE a zobrazí se výsledek – seznam exekucí (spisových značek), jméno exekutora a datum vzniku.
Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele, kteří mají předplacený kredit na přístup do CEE.
Ostatní vidí výsledky prověření jiných uživatelů, ale nemohou aktivně v CEE prověřovat.
prihlasovaci obrazovka

Vrátit na obsah

Zdroje informací

Informace do 8PLUS získáváme z těchto zdrojů:
• Insolvenční rejstřík
• Centrální evidence exekucí (CEE)
• unikátní interní databáze dlužníků
• nespolehliví plátci DPH
• Veřejný rejstřík (dříve Obchodní rejstřík)
• Registr živnostenského podnikání
• Registr ekonomických subjektů
• KONTAKTonline
• registr plátců DPH
• nakupovaná data z ČSÚ
• registr bankovních účtů
• Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)
• Registr dotací z EU
• vítězné veřejné zakázky
• registr distributorů PHM
• registr plátců spotřební daně
• registr plátců ekologické daně z elektřiny
• registr plátců ekologické daně z plynu
• registr plátců ekologické daně z pevných paliv
• seznamy registrovaných živností
• seznamy přihlášených insolvencí
• informace o vozových parcích firem
• informace o exekucích mimo CEE

Vrátit na obsah