Nápověda pro prověřovací systém 8PLUS firmy Marketingové databáze, s.r.o.

Obsah

Novinky
Základní princip
Přihlašovací obrazovka
8PLUS Prověřování
8PLUS Monitoring
8PLUS Prověřování v CEE
Zdroje informací

Novinky

2.9.2019 – spuštěna ostrá verze systému

Vrátit na obsah

Základní princip

Základním principem aplikace 8PLUS Prověřování je prověření jednotlivé firmy, aplikace zobrazí po vyhledání všechny dostupné informace o firmě, včetně všech negativních informací. Jedinou výjimkou jsou informace z Centrální evidence exekucí (CEE), která si může stiskem dalšího tlačítka zobrazit jen uživatel, který má přístup do CEE předplacený.

Základním principem aplikace 8PLUS Monitoring je pravidelné automatické vyhledávání změn v jednotlivých zdrojích negativních informací pro IČ, která si uživatel zadal. Vyhledané informace jsou uživatelům zasílány jednou denně e-mailem, odděleně pro jednotlivé zdroje.

Základním principem aplikace 8PLUS Prověřování v CEE je prověření vyhledané firmy v CEE stiskem tlačítka v detailu firmy, výsledky jsou zobrazeny v detailu firmy.

Vrátit na obsah

Přihlašovací obrazovka

Do databáze vstoupíte na adrese www.8plus.cz. Na této stránce je přihlašovací obrazovka, do aplikace je potřeba se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, které zasíláme s fakturou kontaktní osobě zákazníka. Po přihlášení můžete pracovat s aplikací 8PLUS Prověřování včetně prověřování v CEE nebo nastavit parametry aplikace 8PLUS Monitoring.
prihlasovaci obrazovka

Vrátit na obsah

8PLUS Prověřování

Po přihlášení můžete rovnou zadat firmu, kterou chcete prověřit, a to buď IČem nebo názvem firmy, stačí i část názvu, minimálně 3 znaky. Aplikace vyhledá firmy, které odpovídají parametrů vyhledávání, a nabídne seznam vyhledaných firem. Stiskem tlačítka „Zobrazit“ zobrazíte detail požadované firmy.

Na začátku detailu firmy jsou základní identifikační údaje společnosti s vypočítaným kreditním skóre, dále tlačítko na prověření v CEE, kontakty na firmu a poslední známý obrat.
Dále následují bloky dat s nejdůležitějšími negativními informacemi – Nespolehlivý plátce DPH a Insolvenční rejstřík.
Dalšími bloky jsou informace o vztazích společnosti – Statutární orgány, Dozorčí rada, Společníci a Dceřiné firmy.
Následují bloky s informacemi o poskytnutých dotacích (EU i CZ), Přihlášených insolvencích – tj. informace o insolvencích, kde je prověřovaná společnost přihlášena jako věřitel, Další údaje z rejstříků, informace o Činnosti firmy, vítězných Veřejných zakázkách, Ostatních dluzích, Exekucích z jiných zdrojů než z CEE, provozovnách, Vozovém parku, Vývoj obratu, Vývoj počtu zaměstnanců.
Posledním, ale velmi důležitým blokem jsou Vazby mezi společnostmi a jejich zástupci. Vazby lze zobrazit i v nové záložce prohlížeče, aby bylo dostatek místa i na velké diagramy firem s rozsáhlými vazbami na okolí. Diagram s vazbami je interaktivní, poklepáním na firmu se otevře její detail. To velmi zrychluje práci při rozkrývání složitých systémů vazeb.
Na konci reportu jsou uvedeny vysvětlivky ke kreditnímu skóre.
Chcete vidět i reálné výstupy z aplikace?
Podívejte se jako uživatel visitor na vzorové výstupy z 8PLUS Prověřování >>>

Vrátit na obsah

8PLUS Monitoring

Po přihlášení můžete kliknutím vpravo v menu přejít do nastavení monitoringu. Základní počet firem pro monitorování je zahrnut v ceně 8PLUS Prověřování, vyšší počty monitorovaných firem je potřeba objednat.
V nastavení je možné vyhledávat v již zadaných firmách a následně tyto firmy upravovat nebo mazat.
Dále je možné přidávat nové firmy, a to i hromadně jako seznam IČ oddělených enterem, tj. jedno IČ na jednom řádku. Pro každý balík zadávaných IČ je možné nastavit oblast, která se bude monitorovat, a adresy, kam se budou výstupy z monitoringu zasílat.
V dalším bloku je uveden počet monitorovaných společností, zbývající limit pro přidání dalších firem do monitoringu a počet zaslaných reportů.
Poslední je seznam monitorovaných firem, v které je možné hromadně upravovat monitorované firmy.
prihlasovaci obrazovka

Vrátit na obsah

8PLUS Prověřování v CEE

V detailu firmy je hned za základními identifikačními údaji prověřované společnosti tlačítko pro prověření firmy v Centrální evidenci exekucí (CEE).
Po stisknutí se firma prověří v CEE a zobrazí se výsledek – seznam exekucí (spisových značek), jméno exekutora a datum vzniku.
Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele, kteří mají předplacený kredit na přístup do CEE.
Ostatní vidí výsledky prověření jiných uživatelů, ale nemohou aktivně v CEE prověřovat.
prihlasovaci obrazovka

Vrátit na obsah

Zdroje informací

Informace do 8PLUS získáváme z těchto zdrojů:
• Insolvenční rejstřík
• Centrální evidence exekucí (CEE)
• unikátní interní databáze dlužníků
• nespolehliví plátci DPH
• Veřejný rejstřík (dříve Obchodní rejstřík)
• Registr živnostenského podnikání
• Registr ekonomických subjektů
• KONTAKTonline
• registr plátců DPH
• nakupovaná data z ČSÚ
• registr bankovních účtů
• Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR)
• Registr dotací z EU
• vítězné veřejné zakázky
• registr distributorů PHM
• registr plátců spotřební daně
• registr plátců ekologické daně z elektřiny
• registr plátců ekologické daně z plynu
• registr plátců ekologické daně z pevných paliv
• seznamy registrovaných živností
• seznamy přihlášených insolvencí
• informace o vozových parcích firem
• informace o exekucích mimo CEE

Vrátit na obsah