Objednávka předvybrané databáze

pole označená hvězdičkou * jsou povinná

OBJEDNATEL (firma) *
Adresa *
Objednávající osoba * Telefon *
IČ * DIČ
Bankovní spojení Email *

POSKYTOVATEL Marketingové databáze, s.r.o.
Adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
Zastoupený Ing. Milanem Knappem, jednatelem Telefon 222 364 418
29041384 DIČ CZ29041384
Bankovní spojení 2102956811/2700 Email info@marketingovedatabaze.cz

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME tuto předvybranou databázi
za cenu
Kč + DPH 21%.
Při zadání zaslaného slevového kódu bude na proforma faktuře uplatněna sleva 15% z uvedené ceny.
Vložte zaslaný slevový kód
Poznámka k objednávce

Souhlasím s Obchodními podmínkami
Cenu za databázi Objednavatel uhradí na výše uvedený účet Poskytovatele ihned po obdržení proforma faktury. Uvedené ceny jsou bez DPH. Databáze je dodávána ve formátu xls/xlsx.
Termín pro dodání databáze je maximálně 7 pracovních dní od data přijetí platby na účet Poskytovatele.