Objednávka Monitoring nových firem

  OBJEDNATEL:
  Adresa
  Zastoupený: Telefon:
  IČ: DIČ:
  Bankovní spojení: Email:

  POSKYTOVATEL: Marketingové databáze, s.r.o.
  Adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
  Zastoupený: Ing. Milanem Knappem, jednatelem Telefon: 281 002 170
  IČ: 29041384 DIČ: CZ29041384
  Bankovní spojení: 2102956811/2700 Email: info@marketingovedatabaze.cz

  OBJEDNÁVÁME tyto části databáze Monitoring nově vzniklých firem
  Regiony Cena za rok (Kč) Cena za měsíc (Kč)
  Celá ČR 29 500 2 950
  Praha 9 900 990
  Středočeský 6 900 690
  Jihočeský kraj 6 900 690
  Plzeňský kraj 6 900 690
  Karlovarský kraj 6 900 690
  Ústecký kraj 6 900 690
  Liberecký 6 900 690
  Královohradecký kraj 6 900 690
  Pardubický kraj 6 900 690
  Kraj Vysočina 6 900 690
  Jihomoravský kraj 6 900 690
  Olomoucký kraj 6 900 690
  Moravskoslezský kraj 6 900 690
  Zlínský kraj 6 900 690
  Předplatné na dobu neurčitou s pravidelnou týdenní aktualizací (ode dne úhrady první proforma faktury s pravidelnou roční fakturací ve výroční den první fakturace)
  Předplatné na určitý počet měsíců s pravidelnou týdenní aktualizací. Zadejte počet měsíců:
  Poznámka

  Souhlasím s obchodními podmínkami
  Cenu za databázi Objednavatel uhradí na výše uvedený účet Poskytovatele ihned po obdržení proforma faktury. Uvedené ceny jsou bez DPH. Databáze je dodávána ve formátu xls.
  Termín pro dodání databáze je maximálně 7 pracovních dní od data přijetí platby na účet Poskytovatele.
  Objednavatel je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele, které jsou uvedeny na zadní straně této objednávky a jsou její nedílnou součástí i v případě, že je Objednavatel nezašle zpět s potvrzenou objednávkou.