Objednávka Monitoring nových firem

OBJEDNATEL:
Adresa
Zastoupený: Telefon:
IČ: DIČ:
Bankovní spojení: Email:

POSKYTOVATEL: Marketingové databáze, s.r.o.
Adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
Zastoupený: Ing. Milanem Knappem, jednatelem Telefon: 281 002 170
IČ: 29041384 DIČ: CZ29041384
Bankovní spojení: 2102956811/2700 Email: info@marketingovedatabaze.cz

OBJEDNÁVÁME tyto části databáze Monitoring nově vzniklých firem
Regiony Cena za rok (Kč) Cena za měsíc (Kč)
Celá ČR 29 500 2 950
Praha 9 900 990
Středočeský 6 900 690
Jihočeský kraj 6 900 690
Plzeňský kraj 6 900 690
Karlovarský kraj 6 900 690
Ústecký kraj 6 900 690
Liberecký 6 900 690
Královohradecký kraj 6 900 690
Pardubický kraj 6 900 690
Kraj Vysočina 6 900 690
Jihomoravský kraj 6 900 690
Olomoucký kraj 6 900 690
Moravskoslezský kraj 6 900 690
Zlínský kraj 6 900 690
Předplatné na dobu neurčitou s pravidelnou týdenní aktualizací (ode dne úhrady první proforma faktury s pravidelnou roční fakturací ve výroční den první fakturace)
Předplatné na určitý počet měsíců s pravidelnou týdenní aktualizací. Zadejte počet měsíců:
Poznámka

Souhlasím s obchodními podmínkami
Cenu za databázi Objednavatel uhradí na výše uvedený účet Poskytovatele ihned po obdržení proforma faktury. Uvedené ceny jsou bez DPH. Databáze je dodávána ve formátu xls.
Termín pro dodání databáze je maximálně 7 pracovních dní od data přijetí platby na účet Poskytovatele.
Objednavatel je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele, které jsou uvedeny na zadní straně této objednávky a jsou její nedílnou součástí i v případě, že je Objednavatel nezašle zpět s potvrzenou objednávkou.