17. 5. 2021 - Počty prohlášených konkursů opět rostou

Vývoj počtu firem, které se dostávají do problémů, v loňském roce výrazně ovlivnila koronavirová krize.
Po stabilně pomalu rostoucích přírůstcích v roce 2019 se v loňském druhém a letošním prvním čtvrtletí výrazně snížily počty firem, které se staly nespolehlivým plátcem DPH, což by samo o sobě bylo pozitivní, ale lze předpokládat, že to bylo způsobeno vládními omezeními.
Vzhledem k tomu, že přírůstky mají dlouhodobě rostoucí tendenci, lze očekávat, že po rozběhnutí ekonomiky mohou být tyto přírůstky vyšší než dlouhodobý průměr, pokud ovšem firmy, místo toho, aby spadly do kategorie „nespolehlivý plátce“, rovnou neukončí svou činnost.

nespolehlivi platci
Oproti tomu vývoj počtu podaných návrhů na insolvenci v roce 2019 výrazně rostl, ale na začátku koronavirové krize, v loňském druhém čtvrtletí, se snížil zhruba na úroveň druhého čtvrtletí roku 2019 a na těchto počtech zůstává doposud. I na tento stav mají velký vliv opatření, zejména zákon 191/2020 sb., tzv. Lex covid.

navrhy na insolvenci
Nejzajímavější vývoj nastal u prohlášených konkursů. Přestože počet návrhů v roce výrazně 2019 rostl, počet prohlášených konkursů měl spíše pomalu klesající tendenci.
V roce 2020 se s ohledem na různá protikoronavirová opatření počet nově prohlášených konkursů dramaticky snížil, což se dá vysvětlit jednak omezením práce soudů, platností Lex covid a dále tím, že se k vládní podpoře dostaly i firmy, které by za normálního stavu skončily v insolvenci.
Varovným signálem je ale skutečnost, že přes přetrvávající opatření se v poslední době, tj. v prvním čtvrtletí roku 2021, opět dostal počet nově prohlášených konkursů na úroveň začátku roku 2020.
Doufejme, že po skončení vládních opatření, nenastane prudký nárůst počtu firem v problémech. Každopádně by bylo málo prozíravé ignorovat vývoj z poslední doby.

prohlasene insolvence

zdroj dat: Marketingové databáze, s.r.o.