22. 3. Nové informace o obratech jsou v databázi

19.1.2022 jsme do databáze přidali nové informace o obratech, tentokrát jde o výsledky firem za rok 2020. Do databáze přibylo celkem 875.000 záznamů o ročním obratu obchodních společností.

17. 5. Počty prohlášených konkursů opět rostou

Vývoj počtu firem, které se dostávají do problémů, v loňském roce výrazně ovlivnila koronavirová krize.
Po stabilně pomalu rostoucích přírůstcích v roce 2019 se v loňském druhém a letošním prvním čtvrtletí výrazně snížily počty firem, které se staly nespolehlivým plátcem DPH, což by samo o sobě bylo pozitivní, ale lze předpokládat, že to bylo způsobeno vládními omezeními.
Vzhledem k tomu, že přírůstky mají dlouhodobě rostoucí tendenci, lze očekávat, že po rozběhnutí ekonomiky mohou být tyto přírůstky vyšší než dlouhodobý průměr, pokud ovšem firmy, místo toho, aby spadly do kategorie „nespolehlivý plátce“, rovnou neukončí svou činnost.

nespolehlivi platci
Oproti tomu vývoj počtu podaných návrhů na insolvenci v roce 2019 výrazně rostl, ale na začátku koronavirové krize, v loňském druhém čtvrtletí, se snížil zhruba na úroveň druhého čtvrtletí roku 2019 a na těchto počtech zůstává doposud. I na tento stav mají velký vliv opatření, zejména zákon 191/2020 sb., tzv. Lex covid.

navrhy na insolvenci
Nejzajímavější vývoj nastal u prohlášených konkursů. Přestože počet návrhů v roce výrazně 2019 rostl, počet prohlášených konkursů měl spíše pomalu klesající tendenci.
V roce 2020 se s ohledem na různá protikoronavirová opatření počet nově prohlášených konkursů dramaticky snížil, což se dá vysvětlit jednak omezením práce soudů, platností Lex covid a dále tím, že se k vládní podpoře dostaly i firmy, které by za normálního stavu skončily v insolvenci.
Varovným signálem je ale skutečnost, že přes přetrvávající opatření se v poslední době, tj. v prvním čtvrtletí roku 2021, opět dostal počet nově prohlášených konkursů na úroveň začátku roku 2020.
Doufejme, že po skončení vládních opatření, nenastane prudký nárůst počtu firem v problémech. Každopádně by bylo málo prozíravé ignorovat vývoj z poslední doby.

prohlasene insolvence

zdroj dat: Marketingové databáze, s.r.o.

5. 5. Počty zaměstnanců za rok 2020

Podle našich dlouhodobých pozorování se v databázích státní správy objevují informace o počtu zaměstnanců zhruba s tříměsíčním zpožděním, které je pravděpodobně způsobené interními procesy ve státní správě. Informace o počtu zaměstnanců průběžně aktualizujeme a dubnovými údaji jsme zaktualizovali tabulky a grafy vývoje počtu zaměstnanců ve firmách, takže tyto obsahují už i údaje platné ke konci roku 2020.

4. 2. Nová databáze zdravotnických zařízení

V závěru roku jsme aktualizovali, resp. zcela nově vytvořili, databázi zdravotnických zařízení. Nyní je databáze zase o něco větší a obsahuje více kontaktů, i na ta zařízení, která už byla v minulých vydáních.

10. 9. 8PLUS – nový systém pro prověřování a monitoring firem

Od 2.9.2019 provozujeme nový systém 8PLUS pro prověřování a monitoring firem. Více o produktu si přečtěte zde.

29. 5. GDPR je tu – co to pro databáze znamená?

Od 25.5.2018 platí nařázení EU o ochraně osobních dat, známé též jako GDPR. Co se díky tomuto nařízení změnio v našich databázích si přečtěte zde.

13. 11. Průzkum: Předvybrané databáze – návrat do minulosti?

13.11.2017 – V průběhu října proběhl mezi našimi zákazníky, uživateli aplikace KALKULÁTOR FIREM a odběrateli našich novinek průzkum, ze kterého jako jeden z překvapivých výsledků vyplynulo, že přestože jsme vám všem dali zdarma k dispozici automatický KALKULÁTOR FIREM, spousta z vás chce i nadále používat zakázkové výběry z databáze, oborové databáze nebo předvybrané databáze.
A protože jsme průzkum dělali i kvůli tomu, abychom si navzájem více porozumněli, připravili jsme pro vás novou, podstatně
rozšířenou nabídku Předvybraných (oborových) databází.

25. 9. KALKULÁTOR FIREM – nová vylepšená verze

25.9.2017 – Minulý týden jsme spustili novou vylepšenou verzi našeho nejnovějšího projektu – www.KalkulatorFirem.cz.
A proč?
Protože za pět měsíců od spuštění projektu se nám nashromáždilo hodně nových námětů, jednak díky internímu testování, ale zejména pak díky informacím od našich 2.600 uživatelů, kteří si udělali přes 35.000 dotazů do databáze.
V nové verzi jsme zrychlili vyhledávání, přibyla možnost vybrat a zakoupit náhodný vzorek z připraveného výběru, přibyly Tipy pro práci, popis pro začínající uživatele a spousta drobností.

26. 4. KALKULÁTOR FIREM – nový revoluční projekt

26.4.2017 – Od dnešního dne jsme spustili nový projekt, KALKULÁTOR FIREM, zkráceně KALFIR, díky kterému si může KAŽDÝ a navíc ZDARMA vyhledat počet subjektů, které ho zajímají v databázi všech subjektů s IČ. Na KALFIR dále navazuje DATABÁZOMAT e-shop pro nákup vybraných kontaktů a dat.
KALFIR v sobě spojuje výhody komfortní práce v databázi s využitím všech více než 30 výběrových kritérií s možností okamžitého nákupu dat platební kartou a následné okamžité dodávky dat. Možnost placení fakturou je samozřejmě taky k dispozici.
Více informací zjistíte zde.
Do KALFIRu vstupte zde: KALKULÁTOR FIREM

24. 2. Každoroční aktualizace databáze Pneuservisy

24.2.2017 – I databáze Pneuservisy se dočkala pravidelné roční aktualizace, při které jsme odstranili nefunkční subjekty a naopak zařadily ty, které vznikly v roce 2016.

1 2 3