5. 5. 2021 - Počty zaměstnanců za rok 2020

Podle našich dlouhodobých pozorování se v databázích státní správy objevují informace o počtu zaměstnanců zhruba s tříměsíčním zpožděním, které je pravděpodobně způsobené interními procesy ve státní správě. Informace o počtu zaměstnanců průběžně aktualizujeme a dubnovými údaji jsme zaktualizovali tabulky a grafy vývoje počtu zaměstnanců ve firmách, takže tyto obsahují už i údaje platné ke konci roku 2020.